Ellery Creek Big Hole NT.jpg
  • Khoi Tung Ngo

One brick donated by an Australian veteran

I met him one afternoon at Richmond Tet Festival this year. He was an Australian veteran who fought in the Vietnam War from 1968 to 1969. A few months passed, I forgot his face, but I remember him as a tall and thin man.


A couple of months ago, Albert forwarded an email from that Australian Vet, written in April to me but via the General email of the Museum which he found on the flyer I gave him at Richmond Tet festival 2020.


Church - Nui Dat, Viet Nam
A church located near the Banyan Tree - Nui Dat, Viet Nam

In his email, he mentioned the story he told me when I handed him the flyer, also sent me a photo of a giant tree he took when he stationed at Nui Dat near Ba Ria, in the hope someone in our community would know where it was exactly. He wonders if the tree is still standing alive! He wrote in his email: “In February, I was considering if I might be able to donate the cost of one half of a brick but had to check my bank account balance first. I now should be able to donate $500 for one

brick.”


How touching his attitude is! Once he fought alongside with our South Vietnam soldiers, now, although he is not that wealthy but still tries to stand with us again by donating a brick to build our museum.


H.D.


 

Một viên gạch đóng góp từ một cựu chiến binh Úc


Tôi gặp ông vào một buổi chiều ở hội chợ Tết Richmond 2020. Ông là cựu quân nhân Úc tham chiến tại Việt Nam vào những năm 1968 - 1969. Thấm thoát mấy tháng đã trôi qua, tôi quên bẵng gương mặt của ông nhưng vẫn còn nhớ dáng ông cao gầy và luống tuổi.


Lone Banyan Tree Viet Nam
Lone Banyan Tree - Nui Dat, Viet Nam

Khoảng giữa tháng 6, Albert chuyển email của ông viết cho tôi vào tháng tư nhưng qua email chung của Viện Bảo Tàng, email mà ông tìm thấy trong tờ rơi tôi đưa cho ông ở hội chợ.


Ông nhắc lại câu chuyện ông kể hôm ở hội chợ và gởi cho tôi tấm hình ông chụp cây cổ thụ lúc ông đóng quân ở Núi Đất gần Bà Rịa. Ông tự hỏi không biết cây đó còn sống hay đã chết! Nhân đây, nếu ai có biết thì liên lạc với chúng tôi. Ông viết: “Hôm tháng 2, tôi đang cân nhắc xem liệu tôi có thể đóng góp một nửa viên gạch ($250) hay không, nhưng trước tiên tôi phải coi lại số tiền tôi có trong ngân hàng. Bây giờ thì tôi có thể đóng góp $500 cho một viên gạch”. Thật là một nghĩa cử cao đẹp và cảm động.


Ông đã từng là người lính Úc chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ VNCH, giờ đây ông lại có lòng đóng góp một viên gạch để xây dựng Viện Bảo Tàng của chúng ta!


H.D.


Đây là hình cây cổ thụ và nhà thờ trên đường đi đến cây cổ thụ.

41 views

Related Posts

See All