Ellery Creek Big Hole NT.jpg
  • Khoi Tung Ngo

Father's Day 2021

Have you prepared anything for Father’s Day on Sunday 05/09/2021?


As COVID restrictions remain in place, we can’t be by our father’s side to celebrate or share a special meal with him physically. However, if we continue to follow the health guidelines, advice and maintain social distancing we can hope for a return to normality once again.


That said, we can still give our fathers an invaluable gift this Father’s Day.


Donating a ‘brick’ (worth $500) on his behalf towards building the Vietnamese Museum Australia where his name will be engraved on the Dedication Wall forever.


The Museum is very appreciative of every gift and contribution made, no matter how big or small.


Contribute and make an impact on the VMA project this Father's Day and give your dad an unforgettable gift. 

Quý vị đã chuẩn bị gì cho Cha trong ngày Nhớ Ơn Cha, Chủ Nhật 05/09/2021 chưa?


Lệnh giản cách xã hội có thể vẫn còn hiệu lực. Vì tình hình chung, chúng ta chưa có thể đến bên Cha để chúc mừng hay cùng Cha ăn một bữa ngon đầm ấm cùng gia đình, Tất cả chỉ sẽ là hy vọng nếu người dân tuân thủ lệnh giản cách và ngày càng đông người chích ngừa.


Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể tặng cho Cha một món quà có ý nghĩa, đó là, MỘT VIÊN GẠCH XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU (trị giá $500) và tên Cha sẽ được khắc trên tường tri ân vĩnh viễn.


Viện Bảo Tàng rất trân trọng với mọi quà tặng và mọi đóng góp nhiều hay ít nhân mùa Nhớ Ơn Cha 2021.


Two boys holding onto their father during a bike ride down a street in Viet Nam
Two boys holding onto their father during a bike ride down a street in Viet Nam

21 views

Related Posts

See All