The museum is the largest project ever undertaken by the Vietnamese community in Australia.
 
We need your support through financial donations to help fund each and every facet of this landmark institution
 that will leave a legacy for future generations. We have secured pledges of Federal and Victorian State Government funding, but these grants are conditional on the museum achieving a certain level of fundraising from the community.
 
​Each donation of $500 or greater will be memorialised by having the donor's (or their nominee's) name inscribed onto the Dedication Wall in the museum once it is built.
​​
All donations of $2 AUD or more to the Vietnamese Museum Australia are tax deductible.

Donations can be made by direct deposit (EFT).
Or PayPal / Credit card via Raisely.

​Thank you – Your contribution is greatly appreciated.

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu là công trình lớn nhất từ trước đến nay do cộng đồng người Việt tại Úc đảm nhận.

Sự hỗ trợ của quí vị, qua các đóng góp sẽ giúp tài trợ cho từng khía cạnh của tòa nhà tuyệt vời này, đó là di sản mà chúng ta để lại cho các thế hệ tương lai.

Đóng góp từ $500 đô la (1 viên gạch) trở lên, tên của người đề cử sẽ được khắc trên Bức tường Tri Ân trong Bảo tàng sau khi nó được xây dựng.

Tất cả các đóng góp từ $2 AUD trở lên cho Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu đều được khấu trừ thuế.

Đóng góp có thể được thực hiện bằng tiền gửi trực tiếp (EFT)

Hoặc PayPal / thẻ tín dụng qua Raisely

Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của quí vị.

SUPPORT US WITH YOUR DONATIONS

XIN HÃY ỦNG HỘ VIỆN BẢO TÀNG QUA SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ

Raised

$598,484

Target

$7,500,000

OUR AUTHORISED DONATION COLLECTORS

You can also donate to us physically! Make sure your collector are those listed below.

52765575_118545199283735_686640685225554

Be Ha

20200109_010700_edited.jpg

Dinh Nguyen

Lam Huu Loc_edited.jpg

Lam Huu Loc